Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü

Yazıcı-dostu sürüm

Yunus Emre Enstitüsü Özel Kalem Müdürlüğü, Enstitü Başkanının günlük çalışma programını oluşturmak ve takip etmek, Başkanın yurt içi ve yurt dışı programlarını koordine etmek, Başkanlık makamı ile diğer birimler ve kurumlar arasındaki iletişimi sağlamak ve Başkanlık makamına ait tüm yazışmaları gerçekleştirmek gibi görevleri yürütmektedir. Ayrıca Enstitünün basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmektedir.

E-posta: ozelkalem@yee.org.tr