Kültür Sanat ve Projeler Müdürlüğü

Kültür Sanat ve Projeler Müdürlüğü

Yazıcı-dostu sürüm

Kültürel Tanıtım ve Projeler Dairesi Başkanlığı

Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Tanıtım ve Projeler Dairesi Başkanlığı, yurt dışında faaliyet gösteren kültür merkezleri aracılığıyla kültür ve sanatımızın en nadide örneklerini dünyanın her yerine ulaştırmak gayretiyle çalışan, kültürel etkileşim ve paylaşım odaklı Daire Başkanlığıdır.

Müzik, modern ve klasik Türk el sanatları, tiyatro, sinema, fotoğraf, edebiyat, Türk mutfağı ve daha birçok alanda ülkemizin zengin kültür mirasını temsil etmek ve bu mirası en yetkin biçimde tüm dünyaya tanıtan konserler, sergiler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, film gösterimleri, bilimsel toplantılar, aydın buluşmaları ve sanat kursları düzenleyerek Yunus Emre Enstitüsünün yalnızca kültür merkezlerinin olduğu ülkelerde değil aynı zamanda dünyanın pek çok ülkesinde ulusal ve uluslararası düzeyde fuar, festival ve benzeri organizasyonlarla temsil edilmesi için çalışmaktadır.

Daire Başkanlığı, kültür merkezlerinin yıllık faaliyet takvimlerinin oluşturulmasında yol gösterici bir rol oynamakta ve faaliyetlerin belirlenmesi esnasında başta kültür merkezlerinin bulunduğu ülkeler olmak üzere pek çok ülkedeki kültürel hareketliliği göz önünde bulundurarak önerilerde bulunmakta ve belirlenen etkinliklerin çeşitlendirilmesi, zenginleştirilmesi, hedef kitleye en iyi biçimde ulaştırılması hususlarında kültür merkezlerine destek sağlamaktadır. Kültür ve sanat faaliyetlerinin düzenlenmesinde, Türkiye’de ve yurt dışında ilgili kurum temsilcileriyle irtibat kurmak, toplantı ve görüşme düzenlemek, dünyada faaliyet gösteren benzer kuruluşlar ile iş birliği yapmak Kültürel Tanıtım ve Projeler Dairesi Başkanlığının çalışma alanları arasındadır.

Kültürel Tanıtım ve Projeler Dairesi Başkanlığı, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından belirlenen anma programlarını da faaliyet takvimi içerisinde değerlendirmekte, Türkiye’de ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinin bulunduğu tüm ülkelerde bu alanda birçok faaliyet gerçekleştirmektedir.

Daire Başkanı: B. Babür TURNA

E-posta: kultureltanitimveprojelerdairesibaskanligi@yee.org.tr