İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

Yazıcı-dostu sürüm

Yunus Emre Enstitüsü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, personel alımı ve ataması, transfer, kayıt, terfi, ücret, izin, disiplin ve özlük hakları ile ilgili süreçleri yürütmekte; insan odaklı bir bakış açısıyla çalışanların kariyer planlamasını yaparak etkinlik ve kaliteyi yükseltmek için önerilerde bulunmaktadır.

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ayrıca kurumsal kapasitenin ilerletilmesi, performansın ölçümü ve değerlendirilmesi, hizmet öncesi ve hizmet içi gerekli eğitim programlarının organizasyonu ve moral ve motivasyonun sağlanması gibi hizmetler vermektedir. Çalışma koşullarını ve üretim araçlarını, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda belirtilen şekliyle uygun hale getirmektedir. Bu kapsamda iş yerlerinde oluşacak tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak ve daha iyi bir çalışma ortamı oluşturmak için çalışmalar yapmaktadır.

Daire Başkanı: Emre BAYRAKTAR

E-posta: insankaynaklari@yee.org.tr