Eğitim Dairesi Başkanlığı

Eğitim Dairesi Başkanlığı

Yazıcı-dostu sürüm

Yunus Emre Enstitüsü Eğitim Dairesi Başkanlığı, dünyanın farklı coğrafyalarında hizmet vermekte olan Türk Kültür Merkezlerinde ve çeşitli kurumlarda yabancı dil olarak Türkçe öğretim faaliyetlerini sürdürmekte ve desteklemektedir. Bu amaç doğrultusunda Daire Başkanlığı, uluslararası alanda ihtiyaç duyulan farklı yaş gruplarına yönelik müfredat ve materyaller geliştirilmekte; öğretim ortamlarının oluşturulması, eğitim standartlarının belirlenmesi ve öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla sertifika programları, hizmet içi eğitim seminerleri ve çalıştaylar düzenlemektedir.

Daire Başkanlığı, başta kültür merkezlerinde düzenlenen sertifika ve seviye tespit sınavları olmak üzere, Yabancılara Türkçe öğretimi alanında gerçekleştirilen bütün sınavların hazırlanması ve uygulanmasından sorumludur. Türkçe seviyesinin uluslararası standartlarda ölçümünü sağlayan kâğıt ve web tabanlı Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) alanında uzman kurum ve akademisyenlerle iş birliği içerisinde hazırlanmakta, yurt içi ve yurt dışında uygulanmaktadır. Yurt dışındaki öğrencilere yönelik Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) gibi uygulamaların gerçekleştirilmesine de yardımcı olmaktadır.

Türk dilini, edebiyatını, kültürünü ve sanatını tanıtmak ve bu konuda eğitim almak isteyen tüm gönüllülere yurt dışında gereken hizmeti vermek amacıyla üniversitelerle iş birliği yapmaktadır. Bu çerçevede, üniversitelerle ''Türkoloji Projesi İşbirliği Protokolü'' imzalamak suretiyle, mevcut olan bölümler desteklenmekte ve yeni bölümlerin açılması teşvik edilmektedir. Protokol kapsamında Türkoloji/Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerine Türkiye'den öğretim elemanı görevlendirmekte, müfredat ve materyal desteği sağlamakta; bu bölümlerde daha nitelikli ve sürekli eğitim-öğretim verilebilmesi için çalışmalar yürütmektedir.

Yurt dışındaki ilgili ülkenin devlet okullarında Türkçenin seçmeli yabancı dil olarak müfredata dâhil edilmesi, yabancılara Türkçe öğretimi alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması Daire Başkanlığının sorumlulukları arasındadır.

Her yıl, farklı ülkelerden davet edilen çok sayıda yabancı öğrencinin Türkçelerini geliştirmek ve Türk kültürünü yakından tanımalarına fırsat sunmak amacıyla da Türkçe Yaz Okulu düzenlemektedir.

Daire Başkanı: Prof. Dr. Şaban KÖKTÜRK

E-posta: egitimdairesibaskanligi@yee.org.tr