Destek Hizmetleri ve Bilişim Dairesi Başkanlığı

Destek Hizmetleri ve Bilişim Dairesi Başkanlığı

Yazıcı-dostu sürüm

Yunus Emre Enstitüsü Destek Hizmetleri ve Bilişim Dairesi Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü hizmet binasının bütün tadilat, tefrişat, bakım-onarım, güvenlik, temizlik, yemek hizmetlerinin yürütülmesini sağlamaktadır ve Kültür Merkezi binalarının idari ve teknik altyapılarının oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, her türlü donanım ve malzemelerin envanter kayıtlarının tutulmasını ve işletilmesini sağlamaktadır. Bununla beraber Daire Başkanlığı, Enstitünün Bilgi Teknolojileri ihtiyaçlarını en verimli şekilde karşılamak ve yürütmekle sorumludur. Merkez ve yurt dışındaki Enstitüler için ihtiyaç duyulan bilgi teknolojileri altyapısını kurar, işletir, bakım ve onarımlarını yapar veya yaptırır. Haberleşme ve her nevi elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarını yapar veya yaptırır. Sistemlerarası ve uç noktalarla çevrimiçi ve çevrimdışı veri akışını ve koordinasyonunu sağlar. İnternet üzerinden bilgi paylaşımı, bilgi toplama, yayınlama, e-posta vb. iş ve işlemleri için gerekli her türlü çalışmayı yapar ve uygular. Veri güvenliği politikalarının hazırlanmasını, uygulanmasını, takibini, ölçüm ve denetlenmesini sağlar. Sistem-ağ yönetimi, bilgi-sistem güvenliği, yazılım-uygulama, donanım-yedek parça alanlarında Enstitünün ve uç birimlerinin tüm ihtiyaçlarının giderilmesini sağlar.

Yurt dışındaki Enstitülerin de bilgi işlem çalışmalarını koordine ve kontrol eder. Bilgi teknolojileri ihtiyaçlarına yönelik geliştirme ve yatırım kararlarının uygulamaya geçirilmesinden sorumludur.

Daire Başkanı: Murat ÇAKIR

E-posta: destekhizmetlerivebilisimdairesibaskanligi@yee.org.tr